Đang tải dữ liệu...
Bán máy Tems C702, W995, Tems 13 trở lên, Data card 320U và GPS

FREESHIP

liên hệ

0đ (0%)

Đã có 30 người mua

Lượt xem : 3,630

Ưu điểm sản phẩm

Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị đo kiểm sóng di động TEMS:  K800i, C702, W995, Data Card sierra wireless 320u và định vị vệ tinh GPS mới 100% full box     

12 Bán máy tems K800i, C702, W995
    

Hỗ trợ miễn phí phần mềm tems investigation.

11 Bán máy tems K800i, C702, W995TEMS là giải pháp chắc chắn, dễ sử dụng, giúp kiểm soát và quản lý hiệu quả mạng thông tin di động.

 

Bán máy tems K800i, C702, W9951 Bán máy tems K800i, C702, W9952 Bán máy tems K800i, C702, W9953 Bán máy tems K800i, C702, W9954 Bán máy tems K800i, C702, W9955 Bán máy tems K800i, C702, W9956 Bán máy tems K800i, C702, W9957 Bán máy tems K800i, C702, W9958 Bán máy tems K800i, C702, W9959 Bán máy tems K800i, C702, W99510 Bán máy tems K800i, C702, W99511 Bán máy tems K800i, C702, W995 

Điều kiện sử dụng

Deal mới

10%

Giá: 54,000đ

FREESHIP

77 đã mua

35%

Giá: 50,700đ

FREESHIP

82 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

7 đã mua

Giá: liên hệ

11 đã mua

Giá: liên hệ

6 đã mua

Giá: liên hệ

16 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

5 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

6 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

14 đã mua

Giá: liên hệ

5 đã mua

40%

Giá: 179,400đ

FREESHIP

19 đã mua

Giá: liên hệ

2 đã mua

25%

Giá: 375,000đ

FREESHIP

8 đã mua

50%

Giá: 1,500,000đ

FREESHIP

11 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

77 đã mua

Deal bán chạy

10%

Giá: 54,000đ

FREESHIP

77 đã mua

35%

Giá: 50,700đ

FREESHIP

82 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

7 đã mua

Giá: liên hệ

11 đã mua

Giá: liên hệ

6 đã mua

Giá: liên hệ

16 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

5 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

6 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

14 đã mua

Giá: liên hệ

5 đã mua

40%

Giá: 179,400đ

FREESHIP

19 đã mua

Giá: liên hệ

2 đã mua

25%

Giá: 375,000đ

FREESHIP

8 đã mua

50%

Giá: 1,500,000đ

FREESHIP

11 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

77 đã mua

Deal cùng danh mục

10%

Giá: 54,000đ

FREESHIP

77 đã mua

35%

Giá: 50,700đ

FREESHIP

82 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

7 đã mua

Giá: liên hệ

11 đã mua

Giá: liên hệ

6 đã mua

Giá: liên hệ

16 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

5 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

6 đã mua

Giá: liên hệ

FREESHIP

14 đã mua

Giá: liên hệ

5 đã mua

40%

Giá: 179,400đ

FREESHIP

19 đã mua